List otwarty ws. smogu
Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2020 14:21

Szanowni Mieszkańcy Pszczyny,

Jako Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj Smoga” złożyliśmy dzisiaj wniosek do Burmistrza i Rady Miejskiej w ramach konsultacji społecznych o zwolnienie z podatku od nieruchomości zarówno od budynków jak i od całych powierzchni działek, w przypadku osób fizycznych oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości dla pierwszych 100 metrów kwadratowych budynków oraz pierwszych 1000 metrów kwadratowych działki w przypadku obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Według naszej propozycji warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest ogrzewanie budynku w sposób ekologiczny tzn. gazem, prądem, pompą ciepła, OZE.

 

Pragniemy w ten sposób docenić osoby często od wielu lat dbające o czyste powietrze, które w dodatku często własnym nakładem środków bez wsparcia ze strony gminy zainstalowały ekologiczne źródła ciepła Emisja pyłów z ekologicznych źródeł ciepła jest o ponad 99% niższa w porównaniu do tzw. kopciuchów, w związku z czym proponujemy całkowite zwolnienie tych mieszkańców i firm z podatku od nieruchomości. Forma całkowitego zwolnienia ułatwi procedury i brak konieczności wyliczania podatku.

 

Mamy nadzieję, że zarówno Burmistrz jaki i Radni wielokrotnie deklarujący działania na rzecz czystego powietrza, których to efektów działań nie można dostrzec w kłębach smogu poprą naszą propozycję jako skromne potwierdzenie swoich ekologicznych aspiracji.

 

Mamy świadomość, że kwoty jakie mogą zaoszczędzić mieszkańcy i firmy są niewielkie w skali wymaganych nakładów jakie ponieśli, ale też możemy mieć pewność, patrząc na śmiałą politykę kadrową i inwestycyjną prowadzoną przez gminę, że ulgi te nie spowodują uszczerbku w budżecie gminy. Taka inicjatywa na pewno pomoże małym przedsiębiorstwom działającym na terenie Gminy Pszczyna w przetrwaniu trudnego okresu gospodarczego, a co za tym idzie zasilą budżet gminy w kolejnych latach. W ostatnich latach z podatku zostały zwolnione wybrane firmy – my proponujemy jednakowe warunki dla wszystkich.

 

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu ze swoimi Radnymi, aby wsparli powyższe propozycje.

Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj Smoga”

13 listopada 2020 r.

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.